CHP başvurmuştu, AYM’den bir iptal daha

Anayasa Mahkemesi (AYM) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na “kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralma’ yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. 

CHP’nin 97 numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davaya ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımladı. 

CHP AYM’ye yaptığı başvuruda, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetiminde bulunan müzelerin söz konusu idarelerle ilgili kanuni düzenlemelere tabi olduğunu belirterek müzelerin yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlemeyeceğini ifade etmişti.

CHP, kamu kurum ve kuruluşlarının müze yönetimlerinin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na devredilebilmesine ilişkin düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.

CHP’nin talebinin görüşen AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na ‘… veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devrabilir’ yetkisi veren hükmünün iptaline karar verdi.

DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 

AYM’nin gerekçesi şöyle:

1’nci maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12 numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’ncü maddesine eklenen 3 numaralı fıkrada yer alan “… veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir” ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün Anayasa’nın 153’ncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66’ncı maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir